Tokumaru Delivery kojuveoteenus on ajutiselt peatatud. Küll saad siit kaudu tellides oma toidule ise restorani järele tulla!

KLIENDI ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Tokumaru, edaspidi Veebipood, on võtnud endale kohustuse kaitsta oma klientide ja e-poe kasutajate privaatsust ning koostanud privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja säilitamist.
Veebipoe isikuandmete vastutav töötleja on Falcon Japan OÜ (registrikood 11697323, aadress Kopli 25–21, 10412 Tallinn, tel: 5850 0825, e-mail: info@tokumaru.ee).

Veebipoe poolt töödeldavad isikuandmed

 • Kliendi nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
 • Kauba kohaletoimetamise aadress;
 • Kliendi pangakonto number;
 • Kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (kliendi ostuajalugu);
 • Klienditoe pakkumisega seotud andmed.

Isikuandmete töötlemise eesmärk

 • Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks.
 • Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.
 • Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.
 • Isikuandmeid nagu e-post, telefoninumber ning kliendi nimi töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditoe pakkumine).
 • Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

Õiguslik alus

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil ning juriidilise kohustuse täitmiseks (raamatupidamine, tarbijavaidluste lahendamine).

Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse

 • Isikuandmed edastatakse veebipoe klienditoele sooritatud ostude ja ostuajaloo haldamiseks ning kliendiprobleemide lahendamiseks. Finantsosakonnale edastatakse isikuandmed raamatupidamistoimingute tegemiseks.
 • Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenusepakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.
 • Veebipoe maksete haldamiseks edastatakse vajalikud isikuandmed volitatud töötlejale Maksekeskus AS-le.

Turvalisus ja andmetele ligipääs

 • Isikuandmeid hoitakse serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.
 • Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et täita veebipoe tellimusi, lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.
 • Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.
 • Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt makseteenuse pakkuja ja andmemajutus) toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejad on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine
Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi veebipoe kasutajaprofiilis. Kui ost on sooritatud ilma kasutajakontota, siis saab isikuandmetega tutvuda klienditoe vahendusel e-maili teel (info@tokumaru.ee).

Nõusoleku tagasivõtmine

Kui isikuandmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-maili teel (info@tokumaru.ee).

Isikuandmete säilitamine, kustutamine ja ülekandmine

 • Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, välja arvatud andmed, mida on vaja säilitada raamatupidamiseks või tarbijavaidluste lahendamiseks.
 • Kui veebipoes on ost sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat.
 • Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.
 • Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.
 • Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-maili info@tokumaru.ee teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustatakse andmete kustutamise perioodi.
 • E-maili teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

Otseturustusteated
E-maili aadressi ja telefoninumbrit võidakse kasutada otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-maili jaluses vastav viide või võtta ühendust klienditoega.

Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel (e-mail info@tokumaru.ee , telefon +372 5850 0825). Järelevalveasutuseks on Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).

Siit saad osta Tokumaru kinkekaardi!